lördag, februari 20, 2010

Filmpedagogerna besoker Sydafrika

Som vanort till Port Elisabeth har Goteborg tagit emot gaster under flera ar. Forra aret blev vi presenterade for nagra representanter for Nelson Mandel Municipality i Port Elisabeth och blev ganska snart inbjudna att resa till Sydafrika pa besok. Johan Holmberg och jag, Fredrik hans bror, for darfor dit i borjan av februari efter Goteborg Filmfestival. (Mikael valde att stanna hemma och bli tvabarnsfar.)

Dag 1 hade vi mote pa universitet med representanter darifran och ifran biblioteken i staden. Vi spikade en preliminar agenda som vi satt ihop redan tidigare. Darefter blev det lite sightseeing och besok pa nagra bibliotek i fororterna. Behoven ar nagot annorlund an hos oss. Betoningen pa biblioteken som en social kraft i samhallet ar mycket pataglig har nere. De ar otroligt viktiga i ungdomsarbetet. I kampen mot gangmentalitet och kriminalitet. Samtalen om media literacy (medievetenhet) blev som en bro mellan vara olika situationer. Var betoning pa berattelsen som det centrala i sammanhanget foll aven det i mycket god jord.
Samtidigt blir det sa uppenbart hur snabbt utvecklingen pa bredbandsomradet har gatt i Sverige. Internetuppkoppling fortfarande mycket dyrt i Sydafrika.

Vi visste varken vilka grupper vi skulle mota eller hur manga de var da vi for. Vi visste heller inte vilka forkunskaper som fanns eller vilka behov som behovde tillfredsstallas. Darfor blev det langa kvallar med forarbete och omformuleringar av tidigare planering for Johan och mig.

Dag 2 blev den mest intensiva under besoket i Port Elisabeth. Pa formiddagen forelaste vi pa universitet. Filmutbildningen, Journalistutbildningen, Reklam- och marknadsforing och konstutbildningarna var representerade. Det var i samtliga fall angenama bekantskaper och vi ar harmed valkomna tillbaka, till alla ovan namnda.
Darefter for vi till Red Location som ar ett imponerande initiativ (som vunnit flera priser for sin arkitektur). En mycket entusiastisk arkitekt motte oss vid ingangen och lade ut sina ritningar och berattade stolt om det pagande arbetet. Red Location ligger mitt i ett township med samma namn. Det har det fatt pga den roda farg man anvande for att mala baracker man tagit fran varldens forsta koncenrationslager som engelsmannen upprattade under Boerkriget. Dessa baracker flyttades alltsa till Port Elisabeth och blev dar bostader at de svarta. Kontrasten mellan kakstaden och det pakostde centret ar darmed otroligt genomgripande. Dar fick vi aran att forelasa under eftermiddagen.
Dag 3 forelasate vi for bibliotekanstallda och betonade vikten av att inte vanda ryggen at filmer och TV utan att anvanda dom som komplement till och brygga mellan bockerna och det barnen och ungdomarna valjer att agna sig at pa fritiden. Pa eftermiddagen mer besok i staden omnejder. Det gamla bilbioteket i stadens centrum var en spannande upplevelse. En fascnierande blandning mellan gamalt och nytt, mellan da och nu.

Dag 4 traffade vi biblitekarier pa ett lokalt bibliotek pa formiddagen. "African time" ar ett begrepp som jag tidigare inte var sa bekant med. Men nu blev det mycket uppenbart. Om man bestammer en tid for mote sa ar det inte saker att det blir av forran kanske en dryg timme efter utsatt tid. Mycket frustrerande for en svensk ma jag saga. Var presentation kom igang redan efter en halvtimme efter lite tjat och blev mycket uppskattad. Darefter for vitill centrum ochg hade ett uppsamlande mote med alla vi mott under veckan oh representanter for Kommunen och regionen.

Summa summarum var det en intensiv men mycket givande vecka som pekar framat.
Intensiv for att det Sydafrikanska samhallet ar sa ungt och fortfarande sa konfliktfyllt. Det var lite av en chock att for mig att uppleva det fortfarande otroligt uppdelade landet. Rasismen finns overallt och absolut inte bara under ytan.

Veckan har pekat framat eftersom vi skapat sa manga nya kontakter och for att vi ser samarbetsmojligheter mellan grupper i vara natverk hemma och kanske aven mellan skolor i Sverige och Sydafrika. Och naturligtvis for att vi ar valkomna redan nasta ar. Da hoppas vi att aven Mikael far folja med.

Efter hart arbete fortjanar man lite ledighet. Jag tog mig till Mossel Bay mellan Port Elisabeth och Kapstaden dar vi skall aterforenas infor hemfard. Kusten vasterut fran Mossel Bay ar med stor sannolikhet mansklighetens vagga. Under tiden 170 000 fram till 40 000 ar sedan har det bott manniskor som sett ut precis som vi gor idag.
Tror du att de berattade samma historier som vi gor idag? Det tror jag.

Fredrik

1 kommentar:

Anonym sa...

Ja, troligen sa det ar