fredag, december 12, 2008

Årets bästa 2008 - text del 2 böcker

Årets 3 bästa medierelaterade böcker:

Allt mitt är ditt av Johan Söderberg
Denna bok om nedladdning borde vara obligatorisk läsning för alla som är intresserade av modern kommunikationsteknik samt gubbar som Jan Guillou som skulle behöva lära sig lite om verkligheten runt omkring honom. Boken ger en bra och djup inblick i allt som berör nedladdning. Hur det fungerar och hur det brukas men även varför det brukas (inte bara att det är gratis). Boken ger en inblick i hur alla sidorna arbetar med den nya tekniken – både de lagliga och olagliga samt ger förslag och på sätt till lösningar som kommit från olika intressenter. Vill ni förstå diskussionerna kring Ipred och FRA så läs denna bok och det mesta kommer klarna för er.

Härskarteknik av Elaine Bergqvist
Denna utomordentliga bok rekommenderas varmt till alla lärare men extra varmt till kvinnliga. Boken är en genomgång av de härskartekniker som vi alla möter i vår vardag men även i medierna. Boken har många konkreta tips och exempel – vilket gör den utmärkt som pedagogiskt verktyg. Det är en bok som hjälper er att bemöta teknikerna i er vardag men även lära ut dessa så att era elever kan bemöta dem.

Den ensamma fallosen av Anja Hirdman
En bok om hur maskulinitet skildras i olika sorters pornografi och på internet. Det är en mycket bra och intressant genomgång av de rätt begränsade roller männen har i dagens medievärld. Ofta har man forskat på kvinnor och studerat dem – nu kommer böcker som denna som studerar även männen. Enligt mig behövs det just böcker och studier av båda könen – för att kunna föra en intressant dialog. Denna bok möjliggör just en sådan dialog.

Inga kommentarer: