måndag, augusti 18, 2008

Att arbeta med OS i klassrummet – en övning till!

Här kommer en till övning knutet till OS som ni kan arbeta med i klassrummet. En övning som går ut på att arbeta med fördomar och värdegrundsfrågor. Studera OS-sändningarna och dess nyhetsrapportering. Studera hur man omnämner folk från olika länder. Alltså inte bara vad man kallar dom utan även hur man beskriver dom. För det handlar om vi och dom. Vi är det alltid då det handlar om Sverige – vi mot vilka vi nu möter. Men även kanske när väst möter öst eller nord möter syd? Det behöver inte vara negativa beskrivningar – men fundera på varifrån beskrivningarna kommer? Varför beskriver man utövare, fans och länder i stort, på olika sätt? Varifrån kommer bilderna? För det oftast i bilder man beskriver dessa fördomar.
I och med ”Ara-skandalen” så fick denna övning ännu mer aktualitet – i beskrivning av korrupta länder. Intressant är även att läsa hur denna skandal beskrivs utomlands där det vi tycker i Sverige inte alls är det samma som hos dom (resten av världen). Kolla gärna upp vad som skrevs utomlands om händelsen.
Ett annat intressant spörsmål är hur viktigt det är för den nationella känslan att det går bra för Sverige. För det är en intressant fråga om hur sport fungerar för att förena människor kring sin nation. Vad är det egentligen som förenar och glädjer? Varför tycker vi det är så viktigt att svenskar tar medaljer? Varför håller vi på svenskar? Varför håller vi inte på andra? Om Sverige tar en fjärdeplats kan man inte vara glad att vi har idrottare som är fjärde bäst i världen (det är ju inte dåligt för ett så litet land som Sverige)? Och kan man inte glädjas åt de tre idrottsmän som visade sig bättre även om de kom från andra länder? En annan intressant fråga är varför rangordnar man länder man håller på? Detta är intressant utifrån flera aspekter. En är att det i klassrummen idag säkert finns flera elever med annan bakgrund en ”hel-svensk”, vilka håller de på och varför? Blir man mer svensk för att man håller på Sverige framför andra länder? Det är ingen lätt fråga, tro mig – jag vet med min polska bakgrund. En annan aspekt är varför gillar/ogillar man länder som USA, Kina, England, Frankrike, Ryssland, Israel eller Italien? Påverkar politiken vilka man håller på och vad har det med sport att göra?
Lite fler frågor om ni vill tala om OS i skolan.

Inga kommentarer: