måndag, mars 08, 2010

Nytt på Film i klassrummet! Berättandets Grammatik!


Lite märkligt att denna resurs inte funnits med tidigare på Film i klassrummet - men nu finns Berättandets grammatik även på Filmiklassrummet.se, gå in och kolla på resursen om du inte använt den innan.

Berättandets grammatik

Aldrig tidigare har vi, och kanske framför allt våra ungdomar, ägnat så mycket tid till berättelser på film och TV. Vi har en känsla för berättelsens struktur utan att kanske ens märka det.
Berättandets grunder utvecklades enligt Aristoteles ur naturbegåvningarnas improvisationer. Men vi kan alla lära oss grunderna för hantverket, och behöver inte vara begåvade berättare för att ändå nå en publik med en intressant historia.
Ända sedan antiken har retorik stått på schemat i skolan, men är idag inget obligatorium.
Berättandets grammatik är en grundkurs i berättande. Klassiskt innehåll i filmform. Allt som ingår i materialet går att applicera på allt innehåll i alla skolans alla ämnen.
Materialet är en interaktiv föreläsning som består av fyra delar:
Drama - berättelsemaskinen och dramaturgi
Karaktärer - grundinstrumenten i orkestreringen
Innehåll - formuleringsnivåer. Underbart är kort, långt, eller mitt emellan
Stil och Genre - visuella tilltal och det vidgade textbegreppet
I Fredrik Holmbergs föreläsning sätter han ord på den dolda kompetensen och hjälper oss därmed att slipa ett av de viktigaste verktyg en medborgare kan äga. Berättarkonsten. Det är fascinerande att se hur berättelserna vare sig de är reklamfilmer, artiklar eller långfilmer följer samma mönster.
Berättandets grammatik vill visa att allt förändras, dock sker ingenting nytt.
Hela föreläsningen är på svenska.

Inga kommentarer: