tisdag, mars 23, 2010

Filmtips: En profet

Handen på hjärtat, hur många av er som inte är muslimer skulle kunna återberätta något ur profeten Muhammeds liv? Inte det? Märkligt, inte minst med tanke på att vi tillskriver den religionen där han är en profet diverse saker. Vi (då menar jag västvärlden i stort) har en fantastisk tendens att även hävda saker om muslimer och deras förhållande till Muhammed utan att faktiskt kunna något om honom. Nu kan ni som är lärare råda bot på detta. För i helgen hade den fantastiska franska filmen En profet premiär. Filmen som utspelar sig i fängelsemiljö och handlar om hur en analfabetisk ung man av arabiskt ursprung tar sig genom sina år i fängelset har många beröringspunkter med Muhammeds liv. Ursprungligen skulle filmen hetat Profeten (men filmskaparna ville av olika skäl inte göra kopplingen till Muhammed för tydlig). Här finns dock många kopplingar till Muhammeds liv ändå kvar och med utgångspunkt från filmen så är detta ett utmärkt exempel på hur man skulle kunna arbeta med berättelsen om Muhammed i skolan. Vad finns det för kopplingar mellan filmen och Muhammeds liv? Vad är det filmen försöker säga oss? Vad försöker Koranen säga oss genom berättelsen om Muhammeds liv? Finns det likheter - olikheter? Vari ligger skillnaderna?
I en tid då det diskuteras mycket om hur religionsundervisningen i skolan skall se ut och om andra religioner skall jämställas med kristendomen, kanske det kan vara på sin plats att ändå lära ut lite om världens näst största religion. Med filmen En profet är detta faktiskt möjligt.

Inga kommentarer: