söndag, februari 17, 2008

Utlämnad – en fråga om tortyr


Det är sällan en film kommer så rätt i tiden som Utlämnad gör just nu. Som vi skrivit tidigare på filmpedabloggik gick inte filmen något vidare i sitt eget hemland USA. Tortyrfrågan är just nu het, inte minst i svenska medier. På ledarsidan i DN och på debattsidan i Svd tas tortyrfrågan upp utifrån filmen Utlämnad. Det de båda har gemensamt är att de fördömer alla sorters tortyr. I Sverige har vi en ganska tydlig bild av att tortyr alltid är av ondo – det är en syn som delas med filmskaparen till Utlämnad. Det är nämligen väldigt tydligt i filmen att tortyr inte kan vara av godo. I USA är svaret att inte lika tydligt och enkelt. Det finns en stor och intressant fråga om synen på tortyr som inte tas upp i filmen, nämligen om man får fram information via tortyr som kan rädda andras liv – kan den vara av godo? Eller är tortyr alltid av ondo, i DN och Svd hävdar man det. Jag är benägen att hålla med dem men stora delar av det amerikanska och brittiska folket håller inte med. Man kan fråga sig varför? En känd radiotalk-showkvinna (Laura Ingraham) sade på Fox news att amerikaner stödjer tortyr – amerikaner älskar 24 och det är så nära man kommer en folkomröstning i frågan. Tankekedjan bakom det resonemanget är duktigt dumt men det finns något bakom det resonemanget. TV-serien 24 har nämligen normaliserat tortyr för många amerikaner. Den visar nämligen i nästan varenda avsnitt att tortyr leder till resultat. I en artikel i the New Yorker visas rätt tydligt att det faktiskt är ett av syftena med 24, att göra en TV-serie som stödjer Bush administrationens syns på hur ett krig mot terrorn skall bekämpas. Om tittarsiffror är något att gå efter så är det rätt tydligt att amerikaner hellre väljer 24 än Utlämnad. Varför amerikaner kan så lite och bryr sig så lite om sitt lands uppenbara brott mot Genèvekonventionen blir uppenbart när man ser klipp från the Daily Show som dessa. De visar helt enkelt hur amerikanska makthavare ljuger, ändrar ords innebörd efter vad som passar dem och ibland helt enkelt struntar i att de bryter mot Genèvekonventionen. I filmen så hamnar utlämnandet och tortyren på första sidorna i tidningen, det gör det inte i verklighetens USA. De flesta amerikaner vet helt enkelt inte att deras regering torterar och utlämnar folk. I Sverige är det lätt att vara kritisk mot sin egen regering som gjort detta då det var stora nyheter i TV men även tidningar, internet och radio. Men tycker verkligen svenskar att tortyr alltid är förkastligt? Utlämnad är en bra film för diskussioner om tortyr coh mänskliga rättigheter. Men glöm inte att fråga era elever frågan som filmen inte ens vågar ställa, nämligen: är tortyr försvarbart om det kan rädda andra människors liv? eller ställ den så här: Anser ni att tortyr är okej om informationen därifrån skulle rädda tusentalet människor där ni bor? Svaret är nog inte så givet som tidningsskribenter och lärare tror. Utifrån det kan ni ha en riktigt spännande diskussion om värdegrund och moral i klassrummet.

Inga kommentarer: