torsdag, januari 31, 2008

Rapport från skolbiodagen Göteborg 2008

Hade ni inte möjlighet att gå på Skolbiodagen 2008 i Göteborg, kommer här en kort rapport. Det hela började med att Fredrik Svensson från Rektorsakademin höll ett inspirerande tal om att hitta motivation istället för problem då man jobbar med unga. Mycket av det han pratade om finns presenterat i boken Bryt mönster nu som deltagarna fick. Den kan ni annars hitta här. Kul att lyssna på och väckte säkert som Fredrik sade fler frågor än man fick svar.
Därefter följde filmen Flyga Drake baserad på boken med samma namn. Filmen efterföljdes av en reflektion med frågeställningar om vad man kunde prata om av Per Eriksson från SFI.
Eftermiddagen fortsatte med Hans Gunarsson som pratade om manusarbetet med främst Arn men även Pingpong kingen. För att sammanfatta hans reflektioner om att skriva manus så var han avsikten att det viktigaste var att jobba nära med regissören. Det var även tydligt att det inte varit helt smärtfritt att skriva manuset till Arn och samarbetet med regissören Peter Flint hade inte alltid varit det bästa. Han pratade även om att det manus han egentligen skrev var det till den 6 timmars TV-serie som kommer visas framöver.
Andreas Hoffsten pratade om sin handledning till Arn som kan laddas ned på Zooms hemsida. Ulf Zander hade en mycket uppskattad föreläsning om historia och film. Hans teori var att historia alltid handlar om samtiden och att detta speciellt gällde vid filmad historia. Att leta faktafel och påpeka dem i samband är bara kontraproduktivt och hjälper inte historieundervisningen i klassrummet. Han valde även två underbara illustrativa exempel Från Extras och Tristam Shandy för att få fram sina poänger.
Dagen avslutades med en genomgång från Doris-nätverket som även visade sina två barnfilmer Rep och Grodan. Det blev spännande diskussioner om filmerna och genusproblematik. Speciellt Rep väckte en del intressanta frågor om sexualitet och hur det skildras utifrån ett kvinnligt perspektiv. Filmer, handledningar och metarial i frågan kommer att gå få tag på Mediapoolen. Vi ses nästa år.

Inga kommentarer: