fredag, oktober 06, 2006

Är det okej att bryta mot lagen om lagen motverkar skolans läroplan?

I läroplanen är film jämställt med litteratur. Frågan är hur skall man undervisa i och med hjälp av film i klassrummet? Idag gör upphovsrättslagen detta svårt. De flesta anser idag att det är rätt att citera ur filmer (bl.a. i förra Zoom). Det är dock inte lagligt att sätta samman dessa citat på en skiva, utan tanken är att man vid varje tillfälle man citerar skall byta till en ny skiva/kassett. Är detta ett praktiskt sätt att arbeta med film och TV i klassrummet? eller innebär det att många lärare, låter bli att arbeta med film och TV i klassrummet just därför att det är krångligt? De flesta pedagoger jag är i kontakt med tycker att det är just krångligt och svårt och därför låter bli att arbeta med det helt och hållet i klassrummet. Visst, som alibi för att man arbetar med media tar man med klassen en gång under deras skolgång på skolbio men räcker det? eller behövs det medel och möjligheter att verkligen ta in bilderna i klassrummet? Skall man som filmpedagog uppmana till lagbrott just för att visa hur absurda lagarna är? eller skall man sitta lugnt i båten och hoppas att någon gång under de kommande hundra åren media kommer att tas på allvar i klassrummet, att det magiskt löser sig av sig självt eller att det blir något prejudikat?
Jag har ställt en förfrågan och undran om just detta problem till alla medlemmar i filmpedagogik.nu. Svaren blev nästan lika många och olika som de svarande. Allt från att vi skall absolut inte uppmana till lagbrott, till reflektioner om de egna överträdelserna och sådana som tyckte att det var dags för föreningen i att ta ställning genom att ha en guide till hur man gör egna klippskivor. Svaren visar bl.a. på hur olika verksamheterna är i filmpedagogik.nu, hur nära man är skolans värld och att just nu frågan hamnat i ett limbo mellan att hålla sig till en lag som i stort gör det svårt att följa läroplanen eller att visa på att läroplanen är viktigare än en felaktig lagen. Det är stora frågor, förhoppningsvis får vi en dag ett svar. Förhoppningsvis kan vi även diskutera denna fråga på ett medlemsmöte för filmpedagogik.nu någon gång. För vissa av oss är det den allra viktigaste frågan som vi som filmpedagoger ställs inför, för andra är frågan helt ointressant. Men vi heter fortfarande filmPEDAGOGIK.nu så vi kan inte helt glömma pedagogiken och den sker i hög grad i klassrummet.

Folkets Bio Filmpedagogerna
Mikael Kowalski
Fredrik Holmberg
Johan Holmberg

Inga kommentarer: