onsdag, november 25, 2009

Veckans film och lästips: State of play och Nothing but the Truth samt Blackwater av Jeremy ScahillEn och annan bra film görs fortfarande i Hollywood. State of play är en sådan och har nu kommit ut på DVD. Filmen är utmärkt att arbeta med i skolan för er lärare som arbetar med journalistik, politik, moralfrågor samt filmberättande. Filmen handlar om två journalister som utreder ett par mord och politikerskandaler som verkar ha lösa kopplingar till ett företag som privatiserar kriget mot terrorn. Företaget heter i denna film PointCorp men är en rätt genomskinlig skildring av Blackwater. En av övningarna ni kan göra i skolan är att med hjälp av den intressanta boken Blackwater- världens mäktigaste privatarmé – jämföra hur mycket av filmens PointCorp stämmer med verklighetens Blackwater. Sedan kan ni diskutera en del av de frågor som både filmen och boken tar upp. Frågor som vad händer när man privatiserar krig? Kan soldaterna/staterna som hyr/politikerna/företagen ställas ansvariga för vad dessa soldater gör? Vad händer om man låter privata intressen ta över och bli större än statliga intressen? Dessa och flera andra intressanta frågor kan ni ta upp och samtala kring utifrån filmen State of Play och boken Blackwater. State of play handlar även om journalistik och dess roll på 2000-talet. I dagens medievärld med bloggar, twitter, 24 timmars nyhetssändningar m.m. har journalistrollen ändrats? Har vad som är en nyhet ändrats? Har hur journalister jobbar ändrats och har vad som faktiskt hamnar i nyheterna ändrats? Alla dessa frågor ställs och diskuteras i State of Play. Även här är det ju intressant att studera hur medierna har rapporterat kring t.ex. privatisering av krig bl.a. med hjälp av Blackwater boken.
En annan film som äntligen kommit ut i Sverige är Nothing but the truth. Det är en film som handlar om en journalist (Kate Beckinsale) som avslöjar att en kvinna i hennes närhet är CIA agent (ett federalt brott). Filmen har många kopplingar till en av de större skandalerna under Bush-eran där Vita huset låg bakom avslöjandet av en kritisk CIA-agent. Men filmen handlar ändå främst om journalistik – hur långt är en journalist redo att skydda sina källor? Med risk att sitta i fängelse under flera år – utan möjlighet till benådning? Med risk att förlora man och barn? Hur långt skulle man som journalist vara beredd att skydda sina källor och hur långt kan staten gå för att få reda på dessa källor? Nothing but the truth är en välspelad, smart konstruerad film med verklighetsbakgrund som fungerar utmärkt för arbete i skolan.

Inga kommentarer: