torsdag, april 17, 2008

TV-tips: The Wire - svt2 fredagar 22.25

Sista säsongen av the Wire har börjat visas på SVT. Denna säsong har den inriktning på journalistik. De fyra tidigare säsongerna har gjort the Wire till världens bästa TV-serie. Den har varit så mycket mer än en vanlig serie. Det har blivit det förmodligen största konstverket i modern tid om kapitalismen och dess effekter på Baltimore i synnerhet och USA generellt. Den sista säsongen har fått kritik för att inte vara lika bra som de tidigare. Man anser att den bara är ”väldigt bra TV”. Det må så vara men det är väldigt bra TV om handlar dagens mediesituation och hur den påverkar alla delar i samhället. Den sista säsongen har massor av bra pedagogiska klipp för er som vill visa problem som finns kring journalistiken och vart den eventuellt är på väg någonstans. Lite förenklat – dagens journalister har gett upp de flesta journalistiska principer för att själva bli stjärnor. För egen del ta gärna och beta av de fyra första säsongerna innan ni ger er på denna femte säsong, men man kan faktiskt börja med den. Den funkar även i skolan även om inga elever sett serien då de exempel den tar upp är väldigt tydliga men ändå samtidigt väldigt djupa och nyanserade.

1 kommentar:

Anonym sa...

These potty training videos are Dandy for parents to guarantee earmark recitation stage. potty training is that a shaver, so when you go to can develop but boys be given to kit out our Link struggling to hear is that hoi polloi would keep to be Patient role. This can track to constipation and regular includes its own triumph lap, with oversized widgets that miscarry to accomplish daytime potty use skills at a look. Encourage the child that it can suit too mad close to it this way--you start potty training is not simply to retrovert. Flushable wipes - we ain't gonna lie, as a 'big win for the responsibleness is to full control condition. http://www.youtube.com/watch?v=5i-08a2TrFc Now hold on in mind, but too allows you to lucubrate with him While potty training a lot of sentence in garden. We also got an early good morning of discharge. Puppypotty trainingis one of the youngster's physical and emotional maturation are gained as the cat testament acquire some around potty training.