torsdag, mars 06, 2008

Upprop: Alla pedagoger som arbetar med media förenen eder!

Jobbar du med media (Film, TV, radio, musik, data, foto, tidningar) i klassrummet? Hur ofta bryter du mot lagen? Varje lektion, dagligen, en gång i veckan? Du vet inte? Förmodligen för att då man pratar om och utreder yttrandefrihet och upphovsrätt så saknas utbildningen i diskussionerna. Universiteten är ibland med i samtalen och någon gång grundskolan men ytterst sällan frågar man brukarna om vad som behövs för att bedriva den medieundervisning i skolan som läroplanerna föreskriver.

Just nu pågår flera lagbearbetningar, utredningar och studier som berör skolan. Exempelvis om upphovsrätt, public service, kultur och filmavtal. Tror ni skolan är med i samtalen?
Det finns en mängd avtal som möjliggör användande av media i skolan. Tyvärr är de flesta av dessa avtal föråldrade och hänger inte med i den tekniska utveckling som skolan borde ta del av.
Hur skall man t.ex. undervisa i kritiskt granskande av t.ex. nyheter om eleverna inte har möjlighet att se dessa i klassrummet? Att idag tro att papperstidningar är främsta nyhetskällan för unga människor är ungefär som att fortfarande tro att jorden är platt.

Så låt mig ställa några frågor till dig som använder media i klassrummen:
Är det lagligt att:
➢ Visa TV i klassrummet? Visa Film?
➢ Visa internet?
➢ När det gäller internet, vad är okej att visa?
- Får du visa rörlig bild?
- Får du visa pressbilder?
- Vad får du sedan som lärare eller elev göra med dessa bilder och texter?
➢ Får du spela musik i dina egna filmer/ presentationer som du inte gjort själv?
➢ Får du sjunga vilken musik du vill i skolan?
- Får du mångfaldiga sången, framträdandet?
- Får du kopiera upp noter och sångtexter?
➢ Får du spela upp radio i klassrummet? All sorts radio?
➢ Får du använda dig av bilder i dina redovisningar som du inte tagit själv?

Låt mig gissa? Du vet inte. Förmodligen därför att alla dessa frågor hamnar i den legala gråzon skolan befinner sig i. Med rätt avtal får du göra en hel del av dessa saker men absolut inte alla, och det är rent ut sagt ett helvete för den enskilda läraren att veta exakt hur alla dessa avtal ser ut. Det finns AV-centraler runt omkring i landet som gör ett storstilat arbete, men det de erbjuder är en droppe i havet jämfört med all den media som finns i vardagen.

Vad krävs då för att möjliggöra en seriös undervisning som ligger i synk med tiden?
För det första är det dags att vi säger ifrån och samlar oss till en röst!
Det är dags att göra det klart och tydligt att det krävs klara och tydliga regler för hur vi skall kunna arbeta med media i undervisningen.
Beslutsfattarna måste lyssna på oss som arbetar med dessa frågor, se över problemen och hindren och faktiskt se till att lösa dem. Om inte, så är det dags att skriva om läroplaner för alla stadier från dagis till lärarutbildningen så man inte tvingar pedagoger att bryta mot lagen.
Praktiskt handlar det om att samlas och ta upp dessa problem med skol-, stadsdels-, kommun- och rikdsdagspolitiker. Att visa att dessa problem finns och att skolans användare, både lärare och elever, nästan aldrig tillfrågas.
Rimligtvis borde man från politiskt håll åtminstone kunna möjliggöra användandet av alla skattefinansierade medier: exempelvis svensk film (stödd av SFI), tidningar (Presstöd), SVT och SR (public service) i klassrummet.
Rimligt är också att man faktiskt talar med brukarna i klassrummet, dvs. eleverna.
De som i upphovsrättsdebatten brukar kallas ”Kalle, 18 år, som laddar ned hemma” har bättre koll än någon politiker, lärare, journalist, reklamare eller jurist om hur dagens mediala verklighet ser ut. Lagstiftaren borde tala med dessa innan den skapar nya lagar som är uråldriga samma dag som de tas i bruk. Fundera på hur mycket som händer inom modern teknologi på tre år. Att stifta lagar som är baserade på en tre år gammal medial verklighet är dömt till misslyckande. Hur många kände till YouTube, strömmande media, WoW, Joost, Skype, mobiler som styrdes med interaktiva skärmar, podcastar, FaceBook eller ens bloggar för tre år sedan?
Det är dags för alla som arbetar med media i undervisningen att samlas. Det är dags att alla vi tiotusentals pedagoger samlas och ser till att vi i alla sammanhang och nätverk där vi befinner oss lyfter frågan om att vi en gång för alla får tydliga regler för vad som gäller. Det är dags att skapa en ny skola där pedagoger inte behöver oroa sig för att de bryter mot lagen bara för att de vill att deras elever skall vara åtminstone något rustade för världen utanför. Det är dags för svenska politiker att skapa en skola som inte släpper ut mediala analfabeter och som möjliggör en undervisning som i sanning ger verktyg för framtiden.

Inga kommentarer: