onsdag, februari 27, 2008

Vi fick en fråga om anslag...

Hej, kan man få hjälp med bra tips på anslag? Ska starta ett grupparbete i en åk 8!! /Lotta

Hej Lotta !

Det bästa svaret på den frågan är väl att alla filmer du och eleverna gillar troligtvis har ett bra anslag.
En bra övning efter att ha sett en film är gå tillbaks till de första 4-5 minuterna av filmen ( oftast under förtexterna ) och se efter vilka ledtrådar som lagts ut för alla förstagångstittare.
Att stanna ofta ( gärna med bara sekunders mellanrum ) och analysera ljudbilden, bildstorlekar, bildvinklar, klipptekniker, scenografi, skådespelare, attribut m.m. kan leda hur långt som helst. (Tio ögon ser mer än två.)

Det beror naturligtvis också på vad du är ute efter. Anslagens utformning varierar ju beroende på vilken genre det är och vilken känsla som skall förmedlas eller publiken förberedas för.
"Scream" är ett gammalt ( och ganska långt ) anslag som ligger mitt i genren.
Nyligen DVD-lanserade "The kingdom" är ett fantastiskt anslag i kategorin klassisk grafisk utformning.
Just nu jobbar jag med äldrevården och svenska filmen "En sång för Martin". Fantastiskt anslag som förebådar precis vad som skall hända om man tänker efter lite.

Jobba gärna med Tv-serie anslag. Desperate Houswives är en fantastisk exposé över hemmafruns historia t.ex.

En klassiker i sammanhanget är ju anslaget till "Ice Age" ( samtidigt trailern till filmen ) som är en liten kortfilm med klassisk dramaturgi. Den kommer att dyka upp på Multimediabyrån senare i år i ett material som går under arbetsnamnet "Berättandets grammatik". Där kommer också "Lotto Åke" att bearbetas dramaturgiskt. Reklamfilmen ligger streamad på Multimediabyrån i materialet "Reklamfilmens fantastiska värld".

Jag har en massa andra äldre exempel, och vi ( filmpedagogerna ) närläser alla de filmer vi arbetar aktivt med. Det tar lite tid, men är kul och givande.
Varför inte använda eleverna för att undersöka om anslagen till filmer de väljer fungerar och är effektivt berättade? Det gäller bara att förklara spelreglerna så rullar det av sig självt. Rätt förväntningar är viktigast. Att man undersöker film genom att stoppa konstant går tvärt emot vår upplevelse av vad film är, och kan få hela klasser att stöna högt. MEN om man gör det till en gemensam forskning, detektivarbete eller undersökning så kommer inte bara filmnördarna att jubla.

Fredrik

Inga kommentarer: