torsdag, november 29, 2007

Filmpedagogik.nu möte Åre - Förmiddag – rapport 1

Åter igen träffades en stor del av filmpedagogik.nu:s medlemmar i ett snöigt Åre. För alla er som inte kunde komma så kommer här rapporter.

Från Reaktor Sydost: Magnus Engvall och Lotta Nyblom berättade om två projekt.
I Mönsterås kommun arbetar de tillsammans med Susanne Jonsson för att ta ett helhetsgrepp över film- och biografsituationen i kommunen. Arbetet byggde på intervjuer och har lett till en rapport. Det handlar mycket om nya sätt att jobba inte minst med digital biografvisning. Skolbioverksamheten lyftes också fram.
Kjell Malmros från Film på Gotland pratade om deras satsning på att få fram en plan för de olika stadierna, man har jobbar med bl.a. rektorsutbildning.

Akademi Sydost har skapat ett projekt som heter Ung kommunikation med temagruppen ”Den rörliga bilden som kunskapsform”. Målsättningen är att få in medier och nya kommunikationssätt på lärarutbildningens grundutbildning.
Tanken är att fortbildare, lärare och studenter skall alla vara med i dessa temagrupper. Man kan läsa mer om projekt på deras hemsida: www.ungkommunikation.se med temagruppers bloggar.


Carina Ode från Film i Uppland presenterar Tjejigt o killigt, ett digitalt historierprojekt som resulterat i 49 filmer på temat genus o jämställdhet.
Film i Uppland har jobbat två personer (Carina Ode och Andreas Geijke) i skolorna. DE var ute i varje klass fyra gånger. Tillfälle 1: diskussioner kring ämnet. Tillfälle 2-4 filmning och redigering. Samlade på DVD:n tjejigt och killigt. Dokumentation och lärarhandledning kommer inom en snar framtid. Läs mer om projektet och se några av filmerna här: http://www.lul.se/templates/page____7361.aspx


Filmpedagogik.nu:s ordförande Jolanta Wadensjö presenterade, bl a med bildspel, två projekt som hon gjort tillsammans med Liljevalchs.
pratade om film, kreativitet och naturvetenskap - ett projekt för unga på Nobelmuseet. 4 högstadieskolor genomgick projektet. Man jobbade både med naturvetenskaplig kunskap och kreativt skapande (att göra film). Kulturarbetare jobbade med de kreativa bitarna och naturvetenskapliga teoretiker stod för de vetenskapliga bitarna. En lärarhandledning för pedagoger är under arbete. Filmerna på DVD finns att få tag på från nobelmuseet. http://www.nobelmuseet.se/zino.aspx?articleID=10913

Inga kommentarer: