torsdag, oktober 11, 2007

Framtiden är streamad, del 2: UR

Brukar ni låna filmer från UR via er AV-central? Nu finns en annan och på flera sätt mycket bättre lösning – numera kan man via SLI/AV-centralens hemsida (där väl er arbetsplats är anmäld?) se filmerna strömmande i klassrummet. Kvalitén är riktigt bra även om det kräver att man har rätt bra hastighet på bredbandet på skolan. Fördelarna att använda sig av detta är flera.
- man kan enkelt själv kolla in intressanta program innan man visar dem i klassrummet, hemma eller på jobbet, utan att behöva få film(erna) skickade rent fysiskt till skolan.
- Om man kommer på att den just den där filmen från UR passar det vi diskuterar just nu så är det bara att gå in och visa den på en gång utan att behöva en eller flera dagar på att den skickad till skolan.
- Vill man vara riktigt vågad så kan man under lektionstid kolla om det finns någon bra film i ämnet man diskuterar och kolla på den omedelbart.
Sammanfattningsvis: UR erbjuder numera sina läromedel på ett snabb, effektivt och modernt sätt anpassat till de moderna IT-klassrummen. Istället för att vänta på filmerna kan ni få dem direkt i datorn i klassrummet. Förhoppningsvis ett stort steg mot att göra alla klassrum till IT-klassrum och mot att på allvar ta in medierna i skolan.

Inga kommentarer: