tisdag, mars 27, 2007

Någon annans Afrika.
Just nu är två stycken högintressanta skolbiofilmer om Afrika aktuella på svenska biografer nämligen: Last King of Scotland och Blood Diamond. Det är båda bra filmer med mycket intressant innehåll men de har en sak gemensamt med många andra nya engelskspråkiga filmer, nämligen att de har ett vitt, västerländskt perspektiv. De arbetar utifrån tanken att det är de vita som ställt till det i Afrika och de är på sätt och vis vi som skall fixa det också. Liknande problem har även filmer som Constant Gardener, In my country, Catch a fire samt Shooting dogs. Gick man på Göteborgs Filmfestival så hade man möjlighet att se afrikanska filmer med ett annat, mer afrikanskt perspektiv. Samma sak gäller de DVD aktuella Moolaade samt Sisters in Law. För vi i väst kan inte låta bli att skapa skildringar av dem i Afrika som dom andra, som dom som finns där och som behöver hjälpas. Berättarstilen i de afrikanska filmerna skiljer sig även de en del från de västerländska. Visst finns här en klassisk dramaturgi, men perspektivet och tempot är ändå bra annorlunda än man är van vid. Det kanske är så att för att förstå Afrika så måste man berätta om Afrika på ett annat perspektiv än det gamla vanliga västerländska. Kanske är det så som Fernando Solanas och Octavio Getino hävdade vid skapandet av begreppet Third Cinema att det behövs ett eget bildspråk och en egen berättarstil utöver den amerikanska och europeiska. Som allra tydligast blir detta i filmen Bamako, en mycket uppmärksammad film utomlands och populär både i Afrika och väst. Filmen som är gjord som en åtal på en bakgård i Afrika där person efter person tar upp alla olika sätt på vilket Afrika utnyttjas av oss i väst. Samtidigt sker det en parallell symbolisk handling i filmens utkant som kommentar om dagens Afrika. Filmen kräver en hel del av en ovan tittare på afrikansk film (såsom jag själv) men det är ändå mycket intressant att faktiskt få betrakta Afrika från ett afrikanskt perspektiv och inte ett amerikanskt.

Då mediebilden av Afrika är rätt begränsad i Sverige så är desto mer intressant att försöka se Afrikas bild av sig själv istället av vår bild av dom. Så oavsett hur intressanta filmer som Last King of Scotland och Blood Diamond så är de ändå vår västerländska bild av Afrika. Ta möjligheten om ni kan och se någon annans Afrika genom att kolla på Moolaade eller Sisters in Law eller hitta Bamako.

Inga kommentarer: